Mål, innehåll och styrning

​På dessa sidor kan du läsa om de mål för doktorsexamen som Chalmers har utformat, hur forskarutbildningen vid Chalmers anordnas, vem som ansvarar för forskarutbildningen och hur det ska säkerställas att forskarutbildningen håller en hög internationell kvalitet med mera.

Published: må 12 dec 2016. Modified: to 30 mar 2017