Registrering i LADOK

​Chalmers använder studiedokumentationssystemet LADOK, där alla doktorander registreras. Registreringen sker i samband med att du antas till forskarutbildningen. Följande uppgifter finns bokförda i LADOK:

  • Personuppgifter, dvs namn, adress och personnummer
  • Datum för antagning
  • Forskarskola/forskarutbildningsämne
  • Grundexamen, dvs vid vilket universitet/högskola du avlagt grundexamen
  • Eventuell licentiatexamen
  • Aktivitetsgrad, dvs hur stor del av din tid som ägnas åt enbart forskarstudier (ej inräknat eventuell undervisning eller institutionstjänstgöring)
  • Försörjning, exempelvis doktorandtjänst
  • Godkända kurser i forskarutbildningen

Tänk på att be LADOK-ansvarig på din institution att ändra uppgifterna i LADOK om du flyttar etc. Vid namnbyte och vid ändring av personnummer skall du skicka ett personbevis till Studie- och systemadministration för ändring i LADOK. Utskick till doktorander baseras på de adressuppgifter som finns i LADOK.

Beställ personbevis

Published: må 12 dec 2016. Modified: fr 01 mar 2019