Medlemskap Chalmers studentkår

​Alla doktorander vid Chalmers skall tillhöra Chalmers studentkårs doktorandsektion under hela studietiden. Du måste själv meddela studentkåren att du antagits till forskarstudier.

Om du inte betalar din avgift kontinuerligt så måste alla kostnader betalas i samband med licentiat- och/eller doktorsexamen. I annat fall erhåller du inte din akademiska examen eftersom Chalmers har beslutat att alla studerande ska vara medlemmar i Chalmers studentkår.

Chalmers studentkår har en central roll för studenter och doktorander vid Chalmers. Studentkåren hjälper dig med allt ifrån bostads- till finansieringsfrågor. Som medlem i studentkåren erhåller du ett studentkort som ger dig rabatter på resor etc. Du får också tillgång till en rad olika aktiviteter och faciliteter.

Om du har fler frågor kring ditt medlemsskap så kan du kontakta Kårservice via desk@chalmersstudentkar.se

Chalmers studentkårs webbplats

Published: on 05 apr 2017. Modified: fr 05 jul 2019