Kurs i svenska för internationella doktorander

Ungefär hälften av de nyantagna doktoranderna har annan än svensk högskolebakgrund. För att underlätta internationella doktoranders anpassning till det svenska samhället, språket och kulturen, erbjuder Chalmers en nybörjarkurs i svenska. Vid vissa institutioner är denna språkkurs en obligatorisk del i forskarutbildningen för icke-svenskaspråkiga doktorander. För att kunna delta i kursen ska du som internationell doktorand inte ha vistats i Sverige mer än ett år. Tala med dina handledare om vad som gäller på din institution och din forskarskola.

Använd dig också av möjligheten att tala svenska med dina kollegor så ofta du kan! Diskussioner vid fikabordet ska inte underskattas.

Kurs i svenska för internationella studenter

Published: må 12 dec 2016. Modified: to 18 jan 2018