Innovation och nyttiggörande

​Chalmers, liksom alla universitet i Sverige, ska verka för att forskningsresultat tillkomna vid högskolan kommer till nytta. Chalmers har ett väl utvecklat innovationssystem som stöd för nyttiggörande av forskningsresultat. Chalmers innovationskontor är en bra ingång för frågor om och dialog kring nyttiggörande.

Chalmers tillämpar det så kallade ”lärarundantaget”, vilket innebär att läraren (eller doktoranden) personligen äger sina uppfinningar om inget annat avtalats.

Relaterade länkar
Samverkan med näringslivet
Chalmers innovationskontor

Published: må 12 dec 2016. Modified: to 30 mar 2017