HandledningChalmers satsning på hög kvalitet inom forskarutbildningen innebär att en stor arbetsinsats läggs på en väl fungerande handledning. Chalmers handledare får kontinuerligt stöd och utbildning. Det kan ske i form av seminarier eller annan verksamhet. Handledarforum, Chalmers satsning på huvudhandledare, startade hösten 2009. Handledarforum syftar till att vidareutveckla en god forskningsmiljö på Chalmers och att ge forskarhandledare stöd i handledarrollen.

 Som doktorand har du rätt till handledning som ger dig den hjälp och stöttning du behöver under din tid som doktorand. Du har en huvudhandledare och minst en biträdande handledare. Du ska även ha en examinator som också kan vara en av dina handledare. Handledare och examinator bildar tillsammans din handledargrupp för att det alltid ska finnas någon handledare som har tid och möjlighet att ta sig an de frågor du vill diskutera.

 En doktorand vid en högskola utan examensrätt i forskarutbildningen och som är antagen till forskarutbildning vid Chalmers kan ha en huvudhandledare vid hemmahögskolan. Denne huvudhandledare ska vara docentkompetent och utses av prefekt alternativt proprefekt vid Chalmers. En biträdande handledare ska finnas vid Chalmers.

 Forskarstuderande med annan anställning än vid Chalmers (industridoktorand ex vis) ska alltid ha en biträdande handledare hos arbetsgivaren.

Published: må 12 dec 2016. Modified: to 30 mar 2017