Generic and Transferable Skills

about_gts.jpg

Forskarutbildningen på Chalmers syftar till att examinera forskare med såväl ämnesdjup som kompetens att anta komplexa tvärvetenskapliga utmaningar som bidrar till en hållbar samhällsutveckling.

Forskarstudenter på Chalmers har tillgång till en mångkulturell lärandemiljö, interdisciplinära forskarskolor, vetenskapliga konferenser i Sverige och utlandet och en internationell forskningsmiljö där de kan utöva sin forskning i kontakt med andra forskningsgrupper och utbildade handledare. Chalmers strävar efter att öka rörligheten hos doktoranderna mellan universitet och andra icke-akademiska miljöer.

När den naturvetenskapliga och tekniska forskningen blir alltmer komplex och resurskrävande ställer det nya krav på forskare, både inom och utanför akademin. Förutom djupa kunskaper i sitt forskningsområde blir professionella och personliga kompetenser inom områden som kommunikation, nätverkande, projektledning, ledarskap, entreprenörskap och populärvetenskaplig framställning, viktiga pusselbitar i en framgångsrik karriär.

För att möta de nya behoven på kompetensutveckling inom området personlig och professionell utveckling har Chalmers forskarutbildning tagit fram ett utbildningspaket som benämns ”Generic and Transferable skills” (GTS).

Besök GTS webbplats på Doktorandportalen

Published: må 12 dec 2016. Modified: fr 02 jun 2017