Efter doktorsexamen

Universitet och högskolor
En start på din akademiska karriär efter disputation kan exempelvis bestå av en anställning som forskare eller lärare. Inom vissa av Sveriges högskolors ämnesområden kan det finnas möjlighet till en anställning omgående efter doktorsexamen.

Du kan till exempel få en anställning som forskarassistent, som är en tidbegränsad anställning om totalt fyra år. Anställningen ska ses som en förberedelse för en akademisk befattning inom högskolevärlden eller en högre forskarbefattning inom näringslivet, vid forskningsinstitut, eller annan forskningsorganisation. En forskarassistent bör skaffa sig tillräcklig meritering för att kunna uppnå docentkompetens mot slutet av anställningstiden.

Chalmers har också en anställningsform som doktor och är tidbegränsad till två år. Syftet med befattningen doktor är i första hand att du i nära anslutning till (normalt högst tre år efter) att doktorsexamen avlagts ska få forskningserfarenhet från internationell och/eller industriell miljö.

Inom många områden finns kravet att du gjort en postdok (postdoktoral forskning) innan du kan få en anställning som forskare. Det innebär att du under några år utför forskning vid ett annat universitet, detta sker ofta utomlands.

Den vanligaste formen av finansiering av en postdok är med stipendium (men det finns även de som blir anställda av det universitet eller institut de gör sin postdok vid). Kom ihåg att ansöka om dessa stipendier och tjänster i god tid före din doktorsexamen. Det kan vara så att du måste göra din ansökan i exempelvis november/december för att få möjlighet till en postdok i september/oktober kommande år. Prata med din handledare och examinator om deras syn på dina möjligheter för en akademisk karriär och om hur de gjorde efter sina forskarstudier.

Några externa länkar till sökbara postdokstipendier finns längre ner.

Tänk på att andra regler gäller för sjuk- och föräldraförsäkring, a-kassa, pensionsgrundande inkomst etc. under din postdokperiod. Ta gärna kontakt med någon som gjort en postdok i just det land du söker till för att få fler värdefulla tips. Fler råd hittar du på de centrala fackliga organisationernas webbplatser, t ex SULF.

Näringslivet
Många företag står inför en omställning till ett mer vetenskapligt sätt att arbeta och ett behov av djupare kunskaper i tekniska ämnen. Det innebär en höjning av kompetensnivån i företagen och därmed öppnas dörren för fler doktorer på arbetsmarknaden. Detta gäller speciellt för de företag som har en avdelning som arbetar med forskning och utveckling. Vissa företag söker en spetskompetens inom ett specifikt forskningsområde medan andra söker din allmänna förmåga till att arbeta efter vetenskapliga metoder. Som doktor har du ett utarbetat sätt att analysera, bearbeta och strukturera information och en vana av att arbeta självständigt i en internationellt krävande miljö. Egenskaper som helt säkert kommer till användning i din karriär.

Tänk på att de flesta företag söker dig som först och främst passar in som medarbetare. Det är alltså viktigt för dig att poängtera dina sociala färdigheter. Dina akademiska kvalifikationer är självklara i och med din doktorstitel.

Chalmers alumner
Vi vill gärna hålla kontakt med dig efter det att du lämnat Chalmers. Gå med i Alumninätet med över 13,000 registrerade chalmerister, spridda över hela världen. Läs mer på Chalmers alumners hemsida, se länk nedan.

Relaterade länkar
Chalmers Careers Service
Chalmers alumner
FORMAS
Kungliga vetenskapsakademien
Riksbankens jubileumsfond
Stiftelsen för strategisk forskning (SSF)
Vetenskapsrådet (VR)
Vinnova
SACO-rådet vid Chalmers

Published: må 12 dec 2016. Modified: to 30 mar 2017