Att ansöka om licentiatexamen

När du är klar med din forskarutbildning kan du ansöka om examen. Examensbeviset utfärdas tvåspråkigt (svenska och engelska) och skickas till den adress du anger i din ansökan. Glöm inte att lämna din nya email adress. För de som anger en adress utanför Norden skickas examensbeviset med rekommenderat brev.
 
Chalmers har som mål att utfärda examina inom de rekommenderade två månaderna, men detta förutsätter att alla underlag vad gäller eventuella tillgodoräknanden och dispenser är klara och diarieförda i Chalmers 360. Handläggningstiden kan vara både kortare och längre beroende på arbetsbelastning. Ansöker du om examen precis vid terminsslut är handläggningstiden vanligtvis längre.
 

Så här ansöker du om din examen

Betala din medlemsavgift till Chalmers studentkår
På Chalmers tekniska högskola är medlemskap i studentkåren obligatoriskt. Detta gäller alla utbildningar och alla terminer, även om studier utförts vid ett företag och/eller utomlands. Vid ansökan om examen kontrolleras att kårobligatoriet är uppfyllt. Ta gärna kontakt med Studentkåren för att kontrollera att du har betalat för alla terminer. Mer information om kårobligatoriet på Chalmers finns här.
 
Kontrollera dina resultat
Kontrollera dina resultat med din institution. Om något resultat saknas eller är felaktigt ska du kontakta din institution. När det gäller dispenser ska undertecknat beslutsunderlag sparas i Chalmers 360 av ansvarig beslutsfattare.

Institutionen skall lägga in följande i Chalmers 360:
Ansök online
När institutionen har lagt in ovanstående dokument i Chalmers 360 kan du ansöka online om din examen. Detta gör du via Ladoks studentgränssnitt, klicka här >>

Bifoga dokument
I det sista steget, när du ansöker om examen via Ladoks studentgränssnitt, ska du bifoga följande dokument som pdf-filer:
  • En kopia på framsidan av uppsatsen
  • Intyg från biblioteket att ett exemplar av uppsatsen lämnats till biblioteket
  • Om du inte har ett svenskt personnummer behöver du bifoga en kopia på ditt pass
Om du inte kan ansöka online
Skulle du av någon anledning inte kunna ansöka elektroniskt skickar du istället ovan nämnda dokument tillsammans med
med e-post till examen.stodet@chalmers.se eller med vanlig post eller internpost till: Enheten för Antagning och Examen, Chalmers tekniska högskola, 412 96 Göteborg.

Information till anställd vid institution
Observera att från och med den 1 januari 2015 skall samtliga dokument som tillhör licentiat arkiveras och diarieföras i Chalmers 360 vid institutionen. Skriv in namnet på forskaren i titeln på ärendet så att det går att finna i Chalmers 360. Om underlagen saknas i Chalmers 360 kommer inte Examen att kunna utfärda examensbevis inom rimlig tid. Det är extra viktigt att forskaren verkligen ansöker om sin examen eftersom ansökningsblanketten blir starten på examineringen. Påminn gärna forskarna om att de ska ansöka om sin licentiatexamen.
 
Relaterade länkar
​​

Published: må 12 dec 2016. Modified: fr 15 feb 2019