Att ansöka om doktorsexamen

När du är klar med din forskarutbildning kan du ansöka om examen. Examensbeviset utfärdas tvåspråkigt (svenska och engelska) och skickas till den adress du anger i din ansökan. Glöm inte att lämna din nya email adress. För de som anger en adress utanför Norden skickas examensbeviset med rekommenderat brev.
 
Chalmers har som mål att utfärda examina inom de rekommenderade två månaderna, men detta förutsätter att alla underlag vad gäller eventuella tillgodoräknanden och dispenser är klara och diarieförda i Chalmers 360. Handläggningstiden kan vara både kortare och längre beroende på arbetsbelastning. Ansöker du om examen precis vid terminsslut är handläggningstiden vanligtvis längre.
 

Så här ansöker du om din examen


Betala din medlemsavgift till Chalmers studentkår
På Chalmers är medlemskap i studentkåren obligatoriskt. Detta gäller alla utbildningar och alla terminer, även om studier utförts vid ett företag och/eller utomlands. Vid ansökan om examen kontrolleras att kårobligatoriet är uppfyllt. Ta gärna kontakt med Studentkåren för att kontrollera att du har betalat för alla terminer. Mer information om kårobligatoriet finns här.
 
Kontrollera dina resultat
Kontrollera dina resultat med din institution. Om något resultat saknas eller är felaktigt ska du kontakta din institution. När det gäller dispenser ska undertecknat beslutsunderlag sparas i Chalmers 360 av ansvarig beslutsfattare.

Institutionen skall lägga in följande i Chalmers 360:
Ansökan online
När institutionen har lagt in ovanstående dokument i Chalmers 360 kan du ansöka online om din examen. Detta gör du via Ladoks studentgränssnitt, klicka här >>

Skicka in din doktorsavhandling
När du har gjort din ansökan ska du skicka din
  • doktorsavhandling signerad av proprefekt eller prefekt
per vanlig post eller via internpost till Enheten för Antagning och Examen, Chalmers tekniska högskola, 412 96 Göteborg. Vänligen notera att avhandlingen måste vara signerad av proprefekt eller prefekt.
  • Du ska även lämna in 11 exemplar av din avhandling till biblioteket
  • Om du inte har ett svenskt personnummer behöver du skicka in en kopia på ditt pass tillsammans med din signerade doktorsavhandling
Skulle du av någon anledning inte kunna ansöka elektroniskt ber vi dig följa punkterna ovan men även bifoga
Skicka per vanlig post eller internpost till: Enheten för Antagning och Examen, Chalmers tekniska högskola, 412 96 Göteborg, eller med e-post till: examen.stodet@chalmers.se
 
Information till anställd vid institution
Observera att från och med den 1 januari 2015 skall samtliga dokument som tillhör doktor arkiveras och diarieföras i Chalmers 360 vid institutionen. Skriv in namnet på forskaren i titeln på ärendet så att det går att finna i Chalmers 360. Om underlagen saknas i Chalmers 360 kommer inte Examen att kunna utfärda examensbevis inom rimlig tid. Det är extra viktigt att forskaren verkligen ansöker om sin examen eftersom ansökningsblanketten blir starten på examineringen. Påminn gärna forskarna om att de ska ansöka om sin doktorsexamen.
 
Relaterade länkar
​​​

Published: må 12 dec 2016. Modified: fr 15 feb 2019