Medskapande urban forskning - Urban Futures öppna forskarskola

​Nu finns möjlighet att söka till Urban Futures öppna forskarskola, organiserad av Mistra Urban Futures/Chalmers på tema medskapande urban forskning.

Hållbar stadsutveckling är en av vår tids största utmaningar. Städer står inför stora utmaningar såsom klimatförändringar, stora demografiska förändringar, relationen mellan stad och land påverkar utvecklingen, komplex styrning och en ökad segregation. FN:s hållbarhetsmål har utvecklats för att minska social ojämlikhet runt om i världen. Men målen ställer även krav på världens städer, eftersom hög inkomst hänger samman med ohållbara livsstilar. En samlad ansats behövs för att kunna möta dessa utmaningar.

Som svar på dagens och framtidens urbana utmaningar har Mistra Urban Futures Göteborgsplattform startat en öppen forskarskola som bygger på transdisciplinaritet och medskapande.

Forskarskolan har som mål att i nära samspel mellan forskare från olika ämnesområden och discipliner arbeta utifrån Mistra Urban Futures forskningsagenda; att förverkliga rättvisa städer.

Nu erbjuder forskarskolan kurser hösten 2017 samt våren 2018 som kommer ge dig insikter i urbana dilemman från både ett praktiskt och teoretiskt perspektiv. Välkommen att söka!

Sista ansökningsdag:
29 maj 2017 (för kurs hösten 2017)
17 november 2017 (för kurs våren 2018)

Läs mer här

Published: Thu 04 May 2017.