Daniel Stenholm: Självorganisation i storskalig agilitet – hur och varför?

​Självorganiserande team har blivit ett begrepp som vi tätt förknippar med Agile, och en diskussion kring hur den självorganiserande förmågan i ett team kan utvecklas har pågått länge. Idag strävar många organisationer efter att ta nästa steg med sitt agila arbete, vilket ofta blir att skala upp Agile från teamnivå till organisatorisk nivå. Men vad ställs då för krav på den självorganiserande förmågan - när inte längre teamet är i fokus utan hela organisationen? Det här seminariet belyser självorganisation och dess relevans för moderna produktutvecklande organisationer med utgångspunkt i hur och varför kommunikationsmönster inom organisationer uppstår.
Category Popular Science Presentation
Lecturer Daniel Stenholm
Start 10/21/2018 5:30:00 PM
End 10/21/2018 6:00:00 PM
Location VDL, Chalmers tvärgata 4C, Johanneberg Campus