Tor Sewring: Löslighet och utfällning av kraftlignin i koncentrerade saltlösningar

​Kan morgondagens material komma från skogen? Många av dagens pappers-och massaindustrier genomgår en transformation för att bemöta behovet av att ersätta dagens oljebaserade material med nya material från förnyelsebara källor. Detta innebär att nya processteknologier behövs utvecklas och förbättras. Lignin, en av trädets huvudsakliga beståndsdelar, kan utvinnas ur dagens pappersmassaindustri med nya teknologier. Ligninet kan sedan användas som råmaterial i tillverkning av nya material från träd.
Category Popular Science Presentation
Lecturer Tor Sewring
Start 5/22/2018 11:15:00 AM
End 5/22/2018 11:45:00 AM
Location Teatern på Gröna Lund, Stockholm