Martin Wersäll: Är framtidens hållbara utveckling ljus?

Den moderna nanotekniken har gett oss helt nya möjligheter att fånga in och manipulera ljus. Genom att utnyttja vissa unika egenskaper hos metalliska nano-partiklar, och koppla samman dessa med hur ljus och molekyler växelverkar, kan man få synligt ljus att bete sig på ett väldigt unikt sätt. Många forskare anser att dessa unika egenskaper inte bara kommer revolutionera områden som databehandling, utan även spela en viktig roll inom den framtida hållbara utvecklingen.

Category Popular Science Presentation
Lecturer Martin Wersäll
Start 5/17/2018 12:00:00 PM
End 5/17/2018 12:30:00 PM
Location Kuggen, Lindholmen