Gustav Emilsson: Nanohål för detektion och separation av biomolekyler

​För att möta framtidens hälsovård kommer det krävas nya och förbättrade metoder för att diagnosticera sjukdomar. Ett exempel på ett problem idag är att urskilja den molekyl man vill detektera, exempelvis en markör för en sjukdom, i ett prov.I min forskning arbetar jag med att utveckla sensorer som baseras på hål med en diameter på endast en tusendel av ett hårs tjocklek, så kallade nanohål. Vi tror att denna typ av sensor kommer att kunna användas för att både selektera och detektera den molekyl man söker.
Category Popular Science Presentation
Lecturer Gustav Emilsson
Start 10/19/2017 12:00:00 AM
End 10/19/2017 12:30:00 AM
Location Chalmers Library Kuggen, Lindholmsplatsen 1
Campus Lindholmen