Forskarskolor

For this information in English, click the flag at the top right of this page. 
Chalmers forskarutbildning är organiserad inom ett antal ämnesinriktade forskarskolor (Graduate Schools) som ägs och utvecklas av institutionerna. Varje doktorand (forskarstuderande) tillhör en sådan forskarskola. Forskarskolorna ansvarar bland annat för kursutbud, seminarieverksamhet och studieuppföljning och samordningen sköts av forskarutbildningsnämnden. Doktoranderna kan även vara anknutna till nationella och internationella forskarskolor. För vissa av dessa är Chalmers värdhögskola.

Samtliga forskarskolor vid Chalmers:

 

Published: må 13 jan 2020.